Kontakt

Eingangsbereich des Karmel Michaelsberg Siegburg.
Eingangsbereich des Karmel Michaelsberg Siegburg.

Gemeinschaft der Unbeschuhten Karmeliten OCD

Pater Dr. Rockson Chullickal Vakkachan OCD

(Prior, Rector ecclesiae St. Michael & Hausgeistlicher des KSI)

Karmel Michaelsberg
Bergstraße 26
53721 Siegburg

Telefon 0 22 41/ 9 42 94 22    

Mob:01626285516

frrocksonocd@gmail.com

 

Büro: 0 22 41 / 9 42 94 20 

info@karmel-michaelsberg.de